Abuse notification form

Personal data:
(dane osobowe)
Email address:
(adres email)
Type of notification:
(rodzaj zgłoszenia)

Choose document proving representation/copyright possession (max 5 MB, only gif, jpeg, jpg, png, bmp, pdf):
(prosimy o wskazanie dokumentu dowodzącego reprezentację lub posiadanie praw autorskich, maksymalnie 5 MB, tylko gif, jpeg, jpg, png, bmp, pdf)

 Notification (full message containing links):